Telewizor Panasonic TBM0E 02332 50 cali, z pilotem i okablowaniem, czarny

Sygnatura: Km 12/17

W dniu 01-08-2017 o godz. 09:00 pod adresem: Piękna 7B, 83-307 Kiełpino, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości.

Lp Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Telewizor Panasonic TBM0E 02332 50 cali, z pilotem i okablowaniem, czarny 1 2 500,00 zł** 1 875,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.