Volkswagen Golf, nr rej. EZG 08262, kolor czerwony

Sygnatura: Km 65/17

W dniu 01-08-2017 o godz. 10:00 pod adresem: Rzemieślnicza 6, 83-300 Łapalice, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości.

Lp Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Volkswagen Golf, nr rej. EZG 08262, kolor czerwony 1 1 200,00 zł** 900,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.